Període mitjà de pagament a proveïdors

El Període Mitjà de Pagament als proveïdors en el quart trimestre,es 2019 fue de 8,48 dies, calculant segons les modificacions introduïdes pel R.D. 1040/2017.

PMP 4T 2019