#MejoraSanJorge / #MilloraSantJordi

LLOC: SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO /LLOC: SALÓ D’ACTES DE L’AJUNTAMENT

1ª SESIÓN: DIMECRES 6 JUNIO – 18:30H /1a SESSIÓ: DIMECRES 6 JUNY – 18:30H

Dimecres 6 de junio no pudo llevarse a cabo la 1ª sesión de #MejoraSanJorge, debido a la intensa lluvia que cayó a la hora en que debía celebrarse, posponiéndose al miércoles 13 de juny, conjuntamente con la 2ª sesión. / El dimecres 6 de juny no va poder dur-se a terme la 1a sessió de #MilloraSantJordi, a causa de la intensa pluja que va caure a l’hora en què havia de celebrar-se, posposant-se al dimecres 13 de juny, conjuntament amb la 2a sessió.

2ª SESIÓN: DIMECRES 13 JUNIO – 18:30H /2a SESSIÓ: DIMECRES 13 JUNY – 18:30H

Dimecres 13 de juny no es va dur a terme la 2a sessió de #MejoraSanJorge,,es,pel fet que no va assistir cap veí ni veïna del barri,,es,de juny no es va dur a terme la 2ª sessió de #MilloraSantJordi,,ca,a causa que no va assistir cap veí ni veïna del barri,,ca,de juny no es va dur a terme la 2a sessió de #MejoraSanJorge,,es,pel fet que no va assistir cap veí ni veïna del barri,,es,de juny no es va dur a terme la 2ª sessió de #MilloraSantJordi,,ca,a causa que no va assistir cap veí ni veïna del barri,,ca, debido a que no asistió ningún vecino ni vecina del barrio. / El dimecres 13 de juny no es va dur a terme la 2a sessió de #MilloraSantJordi,,ca,de juny no es va dur a terme la 2a sessió de #MilloraSantJordi,,ca, a causa que no va assistir cap veí ni veïna del barri.