Escuela de Familias

Escuela de Familias

  • Oberta la matrícula per al curs,,es,Oberta la matrícula per al curs,,es 2018-2019

Escola de famílies és un projecte que sorgeix a partir del programa municipal Coratge que pretén dotar les famílies de la formació i els recursos necessaris per a la transmissió de valors inclusius i la prevenció i detecció de situacions de violència,,es,el programa combina l'entorn de formació presencial i l'e-learning,,es,perquè les famílies triïn si assistir o veure-ho en,,es,transmissió,,en,o diferit des de casa,,es,Els continguts i materials de les sessions estaran accessibles a l'Escola de Famílies Virtual,,es.

Para poder facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral y en el ámbito de la formación, el programa combina el entorno de formación presencial y el e-learning, para que las familias elijan si asistir o verlo en streaming o diferido desde casa. Los contenidos y materiales de las sesiones estarán accesibles en la Escuela de Familias Virtual, un entorn d'aula virtual que brinda les possibilitats de realitzar ensenyament en línia,,es,Les sessions presencials es realitzaran a la Sala d'Actes de l'Edifici Municipal Ventura Alabau,,es,L'horari de les sessions presencials serà de,,es,Registre,,pt,primera,,es,Cost de la matrícula,,es,Inscripció de lloc,,gl,presencialment a les oficines del SAC o telemàticament a través del web municipal,,es,inclou,,es,sessions presencials,,es,accés a aula virtual,,es,materials didàctics,,es,Inici de l'Escola de Famílies,,es,Nombre de places,,es.

Las sesiones presenciales se realizarán en el Salón de Actos del Edificio Municipal Ventura Alabau. El horario de las sesiones presenciales será de 16 01:00 18 hores.

Matrícula

Primera: l' 11 l' 21 de setembre 2018

Coste de la matrícula: 25 euros

Lugar inscripción: presencialmente en las oficinas del SAC o telemáticamente a través de la web municipal.

Incluye: sesiones presenciales, sesiones streaming, acceso a aula virtual, materiales didácticos.

Inicio de la Escuela de Familias: octubre 2018.

Número de plazas: 75.

La matrícula podrà realitzar-se per unitats familiars,,es,de tal manera que puguin optar per l'assistència conjunta,,es,pare i mare,,es,o un d'ells,,es,en cas de necessitat,,es,Escola de Famílies,,es,Oberta la Matrícula per al curs,,es, de tal forma que puedan optar por la asistencia conjunta, padre y madre, o uno de ellos, en caso de necesidad.

Díptico Escola de Families

Hoja de matrícula