Nomenament SAC

COM SOL · LICITE LA CITA PRÈVIA?

De forma presencial, la telemàtica telèfon.

La) En persona: en qualsevol dels Punts d'Informació o oficines del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) l'Ajuntament d'Alfafar (Casc Antic Districte Orba).

B) Telefònicament: trucant al telèfon 96 318 21 26 serà atès per un / a operador / a que l'informarà dels dies i horaris lliures i procedirà a fer la reserva de la seva cita.

C) Telemàticament: des de casa, a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alfafar (www.alfafar.com), punxant en l'opció "Cita Prèvia" de l'apartat "Tràmits" o des de la mateixa opció disponible a l'apartat de l'àrea del "Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)".

Des d'aquesta pàgina pot sol · licitar cita prèvia per a la realització de diversos tràmits de l'Ajuntament d'Alfafar.

Amb el sistema de cita prèvia tindrà preferència per a ser atès i evitarà realitzar cues.

Seleccioneu l'Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) on vol ser atès / ai empleni el formulari amb les seves dades personals, seleccioneu el tipus de tràmit que desitja realitzar, triï la data i l'hora que millor s'adapta a les seves necessitats d'entre les disponibles i imprimiu si ho desitja el recordatori que el sistema li proporcionarà.

En el dia i hora assenyalada s'ha de presentar a l'oficina indicada i des del Punt d'Informació se li proporcionarà un tiquet per a ser cridat des d'un lloc d'atenció.

QUÈ DIES I HORARIS HI HA DISPONIBLES?

Es podrà sol · licitar cita prèvia:

  • De dilluns a divendres de 9:00 01:00 10:00 Pel Sud 13:00 01:00 14:00 PM.

S'estableixen cites en intervals de cinc minuts,es (sense esperes ni demores).

IMPORTANT: Si necesita realizar diferentes trámites de los abajo indicados debe pedir tantas citas como trámites a realizar.

¿PERQUÈ TRÀMITS PUC DEMANAR LA CITA PRÈVIA?

– Informació general.

– Volants i certificats d'empadronament (màxim 3 certificats per cita).

– Renovació padronal d'estrangers (màxim 3 renovacions per cita).

– Confirmació residència de ciutadans comunitaris (màxim 1 confirmació per cita).

– Assistència, informació i consulta sobre tributs.

– Emissió de Cartes de Pagament de tributs en executiva (màxim 5 per cita).

– Autoliquidacions d'impostos, Preus públics dels impostos són (no s'inclouen les plusvàlues): màxim 2 autoliquidacions per cita.

– Domiciliacions de tributs (màxim 5 rebuts per cita).

– Justificants d'ingressos: duplicats de rebuts (màxim 5 rebuts per cita).

– Llistat de deutes.

– Certificat de Deutes (recepció de sol · licituds).

– Bans d'enterrament (recepció de sol · licituds).

– Responsabilitat patrimonial (recepció de sol · licituds).

– Al · legacions a expedients sancionadors (recepció de sol · licituds).

– Inscripció per a la realització del Curs de Manipulador d'Aliments.

– Plecs d'Al · legacions a Multes (recepció de sol · licituds).

– Servei de Mediació Policial (recepció de sol · licituds).

– Permís per disparar traques (recepció de sol · licituds).

– Sol · licituds d'inscripció en tallers o cursos formatius o ocupacionals (recepció de sol · licituds).

– Sol · licituds per al muntatge de barracons en festes (recepció de sol · licituds).

– Sol · licituds d'Associacions i / o falles locals (màxim 3 per cita).

– Es va entretenir per l'el el CAISS Sepe.

– Sol · licitud de documents en línia: Informe de vida laboral / Certificat de l'IRPF / Renovació del DARDE (màxim 2 per cita).

– Emissió de Certificats Cadastrals (màxim 2 certificats per cita).

– Emissió de Certificats de signatura digital (LCCA).

 

Des d'aquesta pàgina pot sol · licitar cita prèvia per a la realització de diversos tràmits de l'Ajuntament d'Alfafar.
Amb el sistema de cita prèvia tindrà preferència per a ser atès i evitarà realitzar cues.
Empleni el formulari corresponent al tipus de tràmit que desitja realitzar amb les seves dades personals, seleccioneu la data i l'hora que millor s'adapta a les seves necessitats d'entre les disponibles i imprimiu si ho desitja el recordatori que el sistema li proporcionarà.
En el dia i hora assenyalada s'ha de presentar a l'oficina indicada i des del Punt d'Informació se li proporcionarà un tiquet per a ser cridat des d'un lloc d'atenció del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC).

PER COMENÇAR EL PROCÉS DE CITA PRÈVIA, PREMI SOBRE EL BOTÓ “Inici RESERVA”

CASC ANTIC: Inici RESERVA

BARRI ORBA: Inici RESERVA