Alfafar instal·la un nou punt wifi públic i gratuït en Benestar Social

Alfafar, 18/09/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seva àrea de Noves Tecnologies, ha instal·lat a l'espai de Benestar Social del consistori un nou punt wifi públic i gratuït per als veïns i veïnes d'Alfafar que desitgin utilitzar-.

Aquesta acció s'emmarca en la Carta de Serveis de l'Ajuntament, donde existen diferentes compromisos con la ciudadanía como el de instalar puntos wifi en los distintos edificios municipales. Este nuevo punto se suma a los tres ya existentes en Alfafar situados en el Mercado Municipal y en las salas de espera del Servicio de Atención Ciudadana de l’Ajuntament y del Barrio Orba.

Se trata de una conexión directa a internet sin necesidad de una clave para acceder a dicha red. Esta nueva instalación es gracias al desarrollo de la red inalámbrica implantada por l’Ajuntament d’Alfafar, una red que permite dar soporte a las y los usuarios para ofrecer un servicio a la ciudadanía de manera gratuita.

La connexió es produeix sota les condicions marcades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència,,es,CNMC,,en,limitant la velocitat d'accés,,es,però d'una manera òptima per poder gaudir des de qualsevol dispositiu amb accés a wifi,,es,En nom de millorar els diferents serveis que presta l'Ajuntament,,es,des de l'àrea de Noves Tecnologies segueixen treballant i apostant per facilitar i millorar la qualitat de vida dels i les alfafarenses,,es,Nou punt wifi en l’Ajuntament d’Alfafar,,ca (CNMC), limitando la velocidad de acceso, pero de una manera óptima para poder disfrutar desde cualquier dispositivo con acceso a wifi.

Con el objetivo de mejorar los diferentes servicios que presta l’Ajuntament, desde el área de Nuevas Tecnologías se continúa trabajando y apostando por facilitar y mejorar la calidad de vida de los y las alfafarenses.

Alfafar, 18/09/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea de Noves Tecnologies, ha instal·lat en l’espai de Benestar Social del consistori un nou punt wifi públic i gratuït per als veïns i veïnes d’Alfafar que desitgen utilitzar-ho.

Aquesta acció s’emmarca en la Carta de Serveis de l’Ajuntament, on existeixen diferents compromisos amb la ciutadania com el d’instal·lar punts wifi en els diferents edificis municipals. Aquest nou punt se suma als tres ja existents a Alfafar situats en el Mercat Municipal i en les sales d’espera del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament i del Barri Orba.

Es tracta d’una connexió directa a internet sense necessitat d’una clau per a accedir a aquesta xarxa. Aquesta nova instal·lació és gràcies al desenvolupament de la xarxa sense fil implantada per l’Ajuntament d’Alfafar, una xarxa que permet donar suport a les i els usuaris per a oferir un servei a la ciutadania de manera gratuïta.

La connexió es produeix sota les condicions marcades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), limitant la velocitat d’accés, però d’una manera òptima per a poder gaudir des de qualsevol dispositiu amb accés a wifi.

Amb l’objectiu de millorar els diferents serveis que presta l’Ajuntament, des de l’àrea de Noves Tecnologies es continua treballant i apostant per facilitar i millorar la qualitat de vida dels i les alfafarencs.