Alfafar inicia el procediment per a la implantació d'un caixer automàtic al Barri Orba

Alfafar, 28/08/2019

L'Ajuntament d'Alfafar ha iniciat el procediment per a la implantació d'un caixer automàtic al Barri Orba. Aquest se situarà al local de la plaça Poeta Miguel Hernández llogat per l'Ajuntament d'Alfafar per prestar aquest servei. en aquesta ubicació també està previst realitzar una ampliació del Servei d' atenció Ciutadana (SAC) i de l'aula de lectura del Barri, tot això amb l' objectiu de poder disposar de més espais i millorar així la prestació de serveis en aquesta àrea del municipi.

A causa al tancament de l'última sucursal bancària al Barri Orba, l'equip de govern, conscient del problema per als usuaris, especialment per a les persones de major edat, va iniciar les gestions per aconseguir, almenys, la instal·lació d'un caixer automàtic al Barri, que van donar com a resultat l'inici d'aquest procediment.

en aquest sentit, durant aquest any va realitzar els contractes d'arrendament per a la ampliació del SAC, i al mateix temps, per disposar d' 68 metres quadrats addicionals de local, costat de l'actual oficina d'atenció ciutadana.

atès que es tracta d'una iniciativa pública, la llei obliga a efectuar un concurs públic entre les entitats bancàries interessades per a la instal·lació del caixer automàtic. Amb la resolució d'alcaldia aprovant les bases del concurs i la seva publicació en el BOP, es dóna inici al procés de signatura del conveni amb l'entitat que resulti adjudicatària.

en el marc d'aquest conveni, L | Alfafar cedirà un espai diferenciat en aquest local a l'entitat guanyadora del concurs, que instal·larà el caixer automàtic. Aquesta entitat es farà càrrec també dels costos del servei de blindats, la instal·lació dels sistemes de seguretat necessaris, l'alta de línia telefònica, la publicitat i senyalització del caixer automàtic, el cost d'inspecció de la Policia i del cost de la posada en funcionament del servei. El conveni tindrà una durada de quatre anys, prorrogables per altres quatre més.

Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament demostra una vegada més el seu compromís i treball per garantir a tota la població l'accés als serveis bàsics, millorant així mateix la qualitat de vida dels veïns i veïnes d'Alfafar.

Alfafar, 28/08/2019

L’Ajuntament d’Alfafar ha iniciat el procediment per a la implantació d’un caixer automàtic en el Barri Orba. Aquest se situarà en el local de la plaça Poeta Miguel Hernández llogat per l’Ajuntament d’Alfafar per a prestar aquest servei.

En aquesta ubicació també està previst realitzar una ampliació del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) i de l’aula de lectura del Barri, tot això amb l’objectiu de poder disposar de més espais i millorar així la prestació de serveis en aquesta àrea del municipi.

A causa del tancament de l’última sucursal bancària en el Barri Orba, l’equip de govern, conscient del problema per als usuaris, especialment per a les persones de major edat, va iniciar les gestions per a aconseguir, almenys, la instal·lació d’un caixer automàtic en el Barri, que van donar com a resultat l’inici d’aquest procediment.

En aquest sentit, durant enguany va realitzar els contractes d’arrendament per a l’ampliació del SAC, i al mateix temps, per a disposar de 68 metres quadrats addicionals de local, al costat de l’actual oficina d’atenció ciutadana.

Com es tracta d’una iniciativa pública, la llei obliga a efectuar un concurs públic entre les entitats bancàries interessades per a la instal·lació del caixer automàtic. Amb la resolució d’alcaldia aprovant les bases del concurs i la seua publicació en el BOP, es dóna inici al procés de signatura del conveni amb l’entitat que resulte adjudicatària.

En el marc d’aquest conveni, l’Ajuntament d’Alfafar cedirà un espai diferenciat en aquest local a l’entitat guanyadora del concurs, que instal·larà el caixer automàtic. Aquesta entitat es farà càrrec també dels costos del servei de blindats, la instal·lació dels sistemes de seguretat necessaris, l’alta de línia telefònica, la publicitat i senyalització del caixer automàtic, el cost d’inspecció de la Policia i del cost de la posada en funcionament del servei. El conveni tindrà una durada de quatre anys, prorrogables per altres quatre més.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament demostra una vegada més el seu compromís i treball per a garantir a tota la població l’accés als serveis bàsics, millorant així mateix la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Alfafar.