Alfafar tanca el segon trimestre de 2019 amb una mitjana de pagament a proveïdors de 11 dies

Alfafar, 07/10/2019

L'Ajuntament d'Alfafar ha fet públic el Període Mitjà de Pagament a Proveïdors (PMP) corresponent al segon trimestre de 2019 en el que ha cerrado con una media de pago de 11,84 dies. Es tracta d'un període molt inferior a la mitjana que es registra en altres administracions públiques. Així, el pagament a proveïdors a Alfafar es realitza en 19 dies menys que els pagaments de l'administració central, en 25 menys que l'autonòmica i en 47 menys que la mitjana de les administracions locals.

La mitjana de pagament se situa, asimismo, en 9 dies menys respecte al primer trimestre del 2019. En ese sentido, l'Ajuntament ha contret un compromís amb els seus proveïdors millorant els temps de pagament amb l'objectiu que mantinguin la seva voluntat de continuar amb el vincle laboral amb el consistori,,es,amb aquesta mitjana de pagament a proveïdors Alfafar afavoreix l'estalvi de la despesa pública,,es,doncs amb aquesta mitjana de pagament a proveïdors no cal abonar possibles interessos de demora en els que solen incórrer altres administracions per retardar-se en els pagaments de les factures,,es.

Alhora, amb aquesta mitjana de pagament a proveïdors, Alfafar afavoreix l'estalvi de la despesa pública, doncs amb aquesta ràtio no cal abonar possibles interessos de demora en els que solen incórrer altres administracions per retardar-se en els pagaments de les factures.

Per la seva banda, el regidor d'Hisenda, Eduardo Grau, destaca la importància que suposa per al consistori estar al corrent dels pagaments a proveïdors: "Generalment treballem amb pimes que darrere tenen un o diversos autònoms i les seves famílies, de manera que tenir aquest període de pagament tan baix vol dir que aquestes famílies no han de realitzar sobreesforços econòmics i humans per haver de fer front a les seves obligacions financeres i administratives, al mateix temps que assegura una millora en el preu i en la confiança entre l'administració i el proveïdor ".

Pel que fa a les previsions per a la resta de l'any, l'Ajuntament preveu disposar de saldo suficient, mitjançant l'ús dels seus propis recursos, para poder hacer frente al pago de las obligaciones municipales.

Alfafar, 07/10/2019

L’Ajuntament d’Alfafar ha fet públic el Període Mitjà de pagament a Proveïdors (PMP) corresponent al segon trimestre de 2019 en el qual ha tancat amb una mitjana de pagament de 11,84 mor. Es tracta d’un període molt inferior a la mitjana que es registra en altres administracions públiques. Així, el pagament a proveïdors a Alfafar es realitza en 19 dies menys que els pagaments de l’administració central, en 25 menys que l’autonòmica i en 47 menys que la mitjana de les administracions locals.

La mitjana de pagament se situa, així mateix, en 9 dies menys respecte al primer trimestre de 2019. En aquest sentit, l’Ajuntament ha contret un compromís amb els seus proveïdors millorant els temps de pagament amb l’objectiu que mantinguen la seua voluntat de continuar amb el vincle laboral amb el consistori.

Al mateix temps, amb aquesta mitjana de pagament a proveïdors, Alfafar afavoreix l’estalvi de la despesa pública, perquè amb aquesta ràtio no és necessari abonar possibles interessos de demora en els quals solen incórrer altres administracions per retardar-se en els pagaments de les factures.

Per part seua, el regidor d’Hisenda, Eduardo Grau, destaca la importància que suposa per al consistori estar al corrent dels pagaments a proveïdors: “Generalment treballem amb pimes que darrere tenen un o diversos autònoms i les seues famílies, per la qual cosa tindre aquest període de pagament tan baix significa que aquestes famílies no han de realitzar sobreesforços econòmics i humans per a haver de fer front a les seues obligacions financeres i administratives, al mateix temps que assegura una millora en el preu i en la confiança entre l’administració i el proveïdor”.

Quant a les previsions per a la resta de l’any, l’Ajuntament preveu disposar de saldo suficient, mitjançant l’ús dels seus propis recursos, per a poder fer front al pagament de les obligacions municipals.